Kalendarium

Tyvärr ännu inga planerade fysiska aktiviteter.  Vi  hoppas dock kunna ha ett årsmöte någon gång i maj.

i väntan på helgafoto mindre