Bli medlem

Som medlem i Helga Henschens Vänner kan du delta i våra möten med uppläsningar, föredrag, berättarkvällar, visningar och utflykter.

Medlemsavgiften är 175 kronor för enskild medlem plus 75 kr för sammanboende.  Sätt in årsavgiften på plusgiro 24 73 94-0, Helga Henschens Vänner. Glöm inte att ange ditt namn och adress och även e-postadress, så vi snabbt kan nå dig med information om planerade aktiviteter.

duva

Har du frågor, vänd dig till vår kassör/medlemssekreterare Evy Odell, evyodell5@gmail.com.

%d bloggare gillar detta: